Styrelse, Ämnesansvariga

Eva Renberg, Inga-Lill Ohlsson, Sture Ekmark, Sune Karlsson, Jeanette Bergqvist och Astrid Dahl

valbild vänster

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

Astrid Dahl

Ordförande delat ordförandeskap

Gruppledare

Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet

Epost:[email protected]

________________________________________________________________________________

Jeanette Bergqvist

Ordförande delat ordförandeskap
Fackligt ansvarig
Kvinnopolitiskt ansvarig

________________________________________________________________________________

Eva Renberg

Styrelseledamot

Hemsides- och Facebookansvarig
Kvinnopolitiskt ansvarig

Kommunfullmäktige 

Ersättare Kommunstyrelsen

Ersättare Bildnings- och sociala utskottet

Epost: [email protected]

________________________________________________________________________________

Sune Karlsson

Kassör
Medlemsregisteransvarig
Ombud för ABF

________________________________________________________________________________

Inga-Lill Ohlsson

Sekreterare

________________________________________________________________________________

Therese Olsson

Styrelsesuppleant

Hemsides- och Facebookansvarig

________________________________________________________________________________

Sture Ekmark

Styrelsesuppleant
Fackligt ansvarigt

________________________________________________________________________________

Ulla Diedrichsen

Valberedning

Ersättare Kommunfullmäktige

________________________________________________________________________________

Jan Kangas

Revisor

________________________________________________________________________________

Ulf Axelsson

Ersättare Revisor