Styrelse, Ämnesansvariga

Inga-Lill Olsson, Sune Karlsson, Astrid Dahl, Sture Ekmark, Jeanette Bergqvist, Ulla Diedrichsen, Eva Renberg, saknas: Madelene Lindqvist

valbild vänster

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

Astrid Dahl

Gruppledare

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet

Epost:

________________________________________________________________________________

Ulla Diedrichsen

Ordförande delat ordförandeskap

Kommunfullmäktiges ordförande

Telefon: 070-577 82 21
Epost: [email protected]

________________________________________________________________________________

Eva Renberg

Ordförande delat ordförandeskap
Hemsides- och Facebookansvarig
Kvinnopolitiskt ansvarig

Ersättare Kommunstyrelsen
Ersättare Bildnings- och sociala utskottet

Telefon: 070-278 88 65
Epost: [email protected]

________________________________________________________________________________

Sune Karlsson

Kassör
Medlemsregisteransvarig
Ombud för ABF

________________________________________________________________________________

Inga-Lill Ohlsson

Sekreterare

________________________________________________________________________________

Jeanette Bergqvist

Styrelseledamot
Fackligt ansvarig
Hemsides- och facebookansvarig
Kvinnopolitiskt ansvarig

________________________________________________________________________________

Madelene Lindkvist

Styrelsesuppleant

Ersättare Kommunfullmäktige

________________________________________________________________________________

Sture Ekmark

Styrelsesuppleant
Fackligt ansvarigt

Ersättare Kommunfullmäktige

________________________________________________________________________________

Minna Roselli

Valberedning
Kvinnopolitiskt ansvarig

________________________________________________________________________________

Jan Kangas

Revisor

________________________________________________________________________________

Ulf Axelsson

Ersättare Revisor